Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Szkolenia okresowe przeznaczone są dla tych osób, którzy otrzymały prawo jazdy:

  • kategorii C – przed 10.09.2009,
  • kategorii D – przed 10.09.2008.

Kierowca zawodowy ma obowiązek brania udział w takich szkoleniach co pięć lat. Kurs kwalifikacji wstępnej musisz podjąć, jeśli chcesz zostać kierowcą zawodowym, a prawo jazdy otrzymałeś po wskazanych wyżej datach.

Kierowcy zawodowi, zajmujący się transportem drogowym zobowiązani są co 5 lat przejść szkolenie okresowe w formie kursu i uzyskać stosowny wpis do prawa jazdy. Akademia Jazdy BIS organizuje takie szkolenia, wraz ze stosownymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi.

Szkolenie okresowe, zgodnie z przepisami, trwa w sumie 35 godzin. Mając na uwadze wygodę kursantów, prowadzimy szkolenia zarówno w tygodniu jak i weekendowo, w cyklach do 7 godzin dziennie. Pierwsze trzy moduły stanowią część podstawową, natomiast dwa pozostałe są dopasowane pod specjalizację danego kierowcy / pod Twoją specjalizację.

Po odbyciu szkolenia okresowego wystawiamy Świadectwo kwalifikacji zawodowej – dokument stanowiący podstawę dokonania wpisu kodu „95” w kolumnie 12 przy danej kategorii w prawo jazdy.