Szkolenie: jak prawidłowo mocować ładunki?

Dla kierowców zawodowych i osób realizujących transport przygotowaliśmy specjalny program szkoleniowy z zasad prawidłowego zabezpieczania ładunku na pojeździe. Program ten oparty jest na przepisach i normach europejskich, w tym niemieckich.

Podczas kursów szczególny nacisk kładziemy na szybkie i nieskomplikowane systemy wyliczania odpowiednich ilości środków mocujących.

Szkolenie z technik mocowania pozwala poznać najbardziej właściwe sposoby zabezpieczenia konkretnych ładunków w sposób praktyczny i ekonomiczny. Osoby zajmujące się transportem poznają również stosowne przepisy związane z podziałem odpowiedzialności cywilnej, administracyjne i karnej, które mają zastosowani pomiędzy uczestnikami procesu przewozu.

Cena: 150zł* – 8h lekcyjnych 

* cena za uczestnika, w grupie liczącej co najmniej 5 osób