Szkolenie z czasu pracy kierowców

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców obejmuje zagadnienia organizacji pracy oraz odpowiedzialności prawnej kierowcy i pracodawcy. Skierowane jest zarówno do kierowców zawodowych, jak również do właścicieli firm przewozowych, kierowników transportu, dyspozytorów i planistów, a także do osób pracujących w księgowości i kadrach.

Z uczestnikami kursu pracujemy na realnych przypadkach, ucząc praktycznego poruszania się po przepisach prawa.

Oprócz wykładu na temat standardowych norm prowadzenia dokumentacji, kwestii związanych z odpoczynkiem i przerwami, nasi eksperci przekażą kursantom pakiet praktycznych umiejętności związanych z wypełnianiem dokumentacji socjalnej oraz obsługi tachografu analogowego i cyfrowego.

Cena: 150zł* – 8h lekcyjnych 

* cena za uczestnika, w grupie liczącej co najmniej 5 osób