Cennik

Szkolenia okresowe przeznaczone są dla tych osób, którzy otrzymały prawo jazdy:

  • kategorii C – przed 10.09.2009,
  • kategorii D – przed 10.09.2008.

Kierowca zawodowy ma obowiązek brania udział w takich szkoleniach co pięć lat. Kurs kwalifikacji wstępnej musisz podjąć, jeśli chcesz zostać kierowcą zawodowym, a prawo jazdy otrzymałeś po wskazanych wyżej datach.

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób, które mają prawo jazdy kategorii:

  • C (lub C+E) i nie mają ukończonych 21 lat,
  • D (lub D+E) i nie mają ukończonych 23 lat.

Jesteś starszy? Zdajesz kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Kwalifikację wstępna uzupełniającą wybierasz, gdy:

  • masz już kwalifikację na grupę kategorii C, ale chcesz zdobyć uprawnienia na kategorię D (skończyłeś 23 lata? patrz niżej),
  • masz już kwalifikację na grupę kategorii D, ale chcesz zdobyć uprawnienia na kategorię C (skończyłeś 21 lat? patrz niżej).

Jesteś starszy, niż podany w nawiasach wiek? Zdajesz kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną.

Typ szkolenia Poznań Września Czeszewo Jarocin
Kwalifikacja wstępna 3000 zł 3000 zł 3000 zł 3000 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona C 1700 zł 2100 zł 2100 zł 2100 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona D 1700 zł 2250 zł 2250 zł 2250 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 1200 zł 1200 zł 1200 zł 1200 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca 800 zł 800 zł 800 zł 800 zł
KONTAKT: 516-098-625
510-891-252
603-968-998 603-968-998 608-651-092