Cennik

Typ szkolenia Poznań Jarocin
Kwalifikacja wstępna 3000 zł 3000 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona C 1700 zł 2100 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona D 1700 zł 2250 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 1200 zł 1200 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca 800 zł 800 zł
KONTAKT: 516-098-625
510-891-252
608-651-092
Typ szkolenia Poznań
Prawo jazdy kategorii C 2400 zł
Prawo jazdy kategorii CE 2300 zł
Prawo jazdy kategorii D po B 5000 zł
Prawo jazdy kategorii D po C 4000 zł
Prawo jazdy kategorii D1 2300 zł