Cennik

Typ szkolenia Poznań Jarocin
Kwalifikacja wstępna 3000 zł 3000 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona C 2100 zł 2400 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona D 2100 zł 2250 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 1400 zł 1400 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca 1000 zł 1000 zł
KONTAKT: 516-098-625
510-891-252
608-651-092